Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Spoedgeval

Medische verklaring

Helaas kunt u bij uw eigen huisarts niet terecht voor een medische verklaring. De KNMG – de beroepsorganisatie voor artsen – adviseert huisartsen geen medische verklaringen af te leggen over eigen patiënten.

Redenen voor het afgeven van medische verklaringen zijn:

  • is iemand in staat te werken;
  • is iemand in staat een auto te besturen;
  • is iemand in staat naar school te gaan;
  • is iemand in staat goed voor de kinderen te zorgen;
  • is terecht een geboekte reis geannuleerd
  • heeft iemand recht op een parkeervergunning;
  • heeft iemand recht op aangepaste woonruimte.

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet uw ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts.

De reden voor dit standpunt is dat uw huisarts zich moet kunnen concentreren op uw behandeling. Een goede vertrouwensrelatie met u is daarvoor belangrijk. Die vertrouwensrelatie kan gevaar lopen wanneer uw huisarts een oordeel geeft dat mogelijk ongunstig voor u is. Om dit te voorkomen moet er dus een duidelijke grens zijn tussen behandelen en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking komt.

Ook is het belangrijk dat de keuring wordt gedaan door een arts die op de hoogte is van de specifieke eisen voor het toewijzen van een voorziening die u aanvraagt. De huisartsen van het Wijkgebouw hebben niet alle kennis hierover en kunnen daardoor geen goed oordeel vormen. U kunt daarom bij geen van de huisartsen een afspraak maken voor een keuring of onafhankelijke verklaring.

Meer weten over het KNMG-standpunt?

Het zogeheten ‘weigeringsbriefje’ kunt u ook hier terugvinden: KNMG - uitleg geneeskundige verklaring (Nederlands)

Wat kunt u nog doen om een geneeskundige verklaring te krijgen?

  1. Vraag na bij de instantie die de verklaring vraagt of het voldoende is als u zelf een verklaring aanlevert, eventueel in de vorm van een door uzelf in te vullen vragenlijst.
  2. Vraag aan de instantie die de verklaring vraagt of zij een onafhankelijk arts voor u regelen.
  3. U kunt zelf een afschrift maken van uw medisch dossier via patiëntenportaal MijnGezondheid.net (ga naar 'Mijn dossier - dossier opslaan' en kies de gegevens die u wil verzamelen). Of u kunt ons vragen om een afschrift van dat deel van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan. Vervolgens kan een arts waarbij u niet onder behandeling staat deze feiten onafhankelijk beoordelen.

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u mogelijk zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. De huisarts heeft hierin geen zeggenschap. Op ciz.nl vindt u meer info en kunt u een aanvraag doen.